Geelse Huisvesting wil een kwalitatief aanbod realiseren van betaalbare huur woongelegenheden in een leefbare woonomgeving. Zij staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij alle klanten kunnen rekenen op een correcte en klantvriendelijke benadering.

Geelse Huisvesting
"de Ooievaarsnest" Kameinestraat 3
2440 Geel
tel 014 58 01 55
fax 014 58 11 18
Contacteer ons

Openingsuren

Kom ik in aanmerking? (1/3)

Alle sociale woningen worden steeds verhuurd via de wachtlijst. Om u in te schrijven op deze wachtlijst, moet u voldoen aan 5 voorwaarden.

De voorwaarden zijn:

1. Meerderjarigheid

U moet 18 jaar of ouder zijn. Als u als minderjarige begeleid zelfstandig woont, kan GH van deze voorwaarde afwijken.

2. De inkomensvoorwaarde

Uw inkomen en dat van uw gezin moet lager zijn dan de inkomensgrens. Wij zijn wettelijk verplicht naar uw inkomen van 3 jaar geleden te kijken.

Als u en uw gezinsleden in 2016 geen inkomen hadden, wordt er gekeken naar het eerstvolgende jaar waarin jullie wel inkomen hadden.

Als uw inkomen van 2016 te hoog is, kan u de laatste 3 maanden van uw inkomen bezorgen (loonfiches, uitkeringen, ....). Dan moet u voldoen aan de inkomensgrens van 2019.
Voor alle gezinsleden moet naar dezelfde periode gekeken worden.

Het inkomen van inwonende, ongehuwde kinderen (tot 25 jaar) wordt niet meegerekend. Dit op voorwaarde dat ze zonder onderbreking bij hun ouders hebben ingewoond.

Het inkomen van inwonende (groot)ouders wordt slechts voor de helft meegerekend. Zijn de (groot)ouders ouder dan 65 jaar of invalide, dan wordt hun inkomen niet meegerekend.

Voor uw inkomen van het jaar

2016

2019

Alleenstaande persoon zonder personen ten laste:

24.092€

24.852€

Alleenstaande invalide zonder personen ten laste:

26.111€

26.934€

Anderen (vb. koppel, koppel/alleenstaande
met kind, broers, ...):

36.137€

37.276€

Verhoging per persoon ten laste:

2.020€

2.084€

De inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Opmerkingen:

  • Wanneer u in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer of budgetbegeleiding bent, kan GH van de inkomensvoorwaarde afwijken.
  • Als u nog getrouwd of wettelijk samenwonend bent, maar u wenst zich zonder uw partner in te schrijven, moet u bewijzen dat de echtscheiding ingeleid is, dat de wettelijke samenwoonst beëindigd is of dat uw huwelijk onherstelbaar ontwricht is.

Lees verder (2/3)

© 2010 Alle rechten voorbehouden - Geelse Huisvesting Site by Go4it Media Group