Geelse Huisvesting wil een kwalitatief aanbod realiseren van betaalbare huur woongelegenheden in een leefbare woonomgeving. Zij staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij alle klanten kunnen rekenen op een correcte en klantvriendelijke benadering.

Geelse Huisvesting
"de Ooievaarsnest" Kameinestraat 3
2440 Geel
tel 014 58 01 55
fax 014 58 11 18
Contacteer ons

Openingsuren

Wachtlijsten

Om te bepalen voor welke woongelegenheden u in aanmerking komt, kijken we naar het aantal personen dat ergens kan wonen.

Dit is afhankelijk van hoe groot de oppervlakte van de woonst is, niet van hoeveel slaapkamers de woonst telt.

Zo hebben we 2 slaapkamers geschikt voor maximum 3 personen, maar ook 2 slaapkamers geschikt voor maximum 4 personen, enzovoort.

Voorbeeld: als er op de wachtlijst "woning met  verdiepen 2/4" staat, dan gaat het om een woning met 2 slaapkamers voor maximum 4 personen.

Andere gebruikte termen:

Duplex: een wooneenheid op verdiep met een eigen inkomdeur, dus zonder gemeenschappelijke inkomhal.
LLW: deze wooneenheden worden met voorkeur verhuurd aan ouderen vanaf een bepaalde leeftijd.
Doelgroep: deze eenheden worden enkel via bepaalde organisaties verhuurd, zoals Beschut Wonen of De Loot.
Invaliden-appartement: deze eenheden worden enkel verhuurd aan rolstoelgebruikers.

Klik hier om uw plaats in de wachtlijsten te bekijken.

 

Actualisatie

Om de twee jaar worden de kandidatendossiers geactualiseerd. Dit gebeurt alle oneven jaren.

De actualisatieperiode zal enkele maanden in beslag nemen. Elke kandidaat-huurder wordt aangeschreven, gezinssituaties en attesten worden gecontroleerd en keuze-mogelijkheden worden herbekeken. Gedurende die periode worden de wachtlijsten op de website niet bijgewerkt en kunnen ook niet geraadpleegd worden.

Waarom ben ik in de wachtlijst achteruit gegaan?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

Bijvoorbeeld: iemand staat al langer dan u op de wachtlijst, maar vraagt pas nu dezelfde woningen als u.

Hij/zij komt dan voor u, omdat hij/zij al langer aan het wachten is.

Voorrangsregels

De toewijzingen gebeuren volgens datum van inschrijving. Daarnaast zijn er een aantal wettelijk bepaalde voorrangsregels. Voor de juiste omschrijving van deze uitzonderingen kan u ons intern huurreglement raadplegen. Dit kan u vinden bij de inschrijvingsformulieren onder Aanvraagprocedure (zie Intern Huurreglement).

 

Wachttijd

Men vraagt ons dikwijls hoe lang men nog op een woongelegenheid zal moeten wachten.
Dit kunnen we helaas nooit met zekerheid zeggen. Het hangt af van verschillende factoren:

  • Zijn er veel woongelegenheden van het type dat u vraagt?
  • Wanneer komt er een woning vrij?
  • Hoe zullen de kandidaten voor u op de lijst reageren? Nemen zij het aanbod of niet?
  • Zullen er nog mensen met een bepaalde voorrang zich inschrijven (waardoor u achteruit gaat op de wachtlijst)?

Hoe meer woongelegenheden er vrij komen, hoe sneller u aan de beurt zal  komen.
Soms komen er veel opzeggingen binnen in een maand, soms komen er geen binnen.  Dit kunnen wij op voorhand niet inschatten.

Het is wel zo, dat als u voor meer woongelegenheden kiest, de kans groter is dat er sneller iets zal vrijkomen van uw keuze.

Als u enkel kiest voor woongelegenheden mét tuin, gelijkvloerse woongelegenheden of woongelegenheden met lift, beperkt u uw keuze. U zal dan veel langer moeten wachten.

© 2010 Alle rechten voorbehouden - Geelse Huisvesting Site by Go4it Media Group