Geelse Huisvesting wil een kwalitatief aanbod realiseren van betaalbare huur woongelegenheden in een leefbare woonomgeving. Zij staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij alle klanten kunnen rekenen op een correcte en klantvriendelijke benadering.

Geelse Huisvesting
"de Ooievaarsnest" Kameinestraat 3
2440 Geel
tel 014 58 01 55
fax 014 58 11 18
Contacteer ons

Openingsuren

Kom ik in aanmerking? (2/3)

3. Eigendomsvoorwaarde

U en uw partner mogen geen woning of bouwgrond hebben in België of in het buitenland:

- in volledig of gedeeltelijk volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
- die u volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf.
- die een derde volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf.
- en u mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap, waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Uitzonderingen:

- kostenloze verwerving (schenking/erfenis) van een woning of bouwgrond:
  + gedeeltelijk in volle eigendom
  + met gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik
  + bezwaard met een gedeeltelijk recht van erfrecht of opstal.
1jaar na toewijzing van een woongelegenheid moet u uw aandeel vervreemd hebben. Om billijkheidsredenen kan deze termijn verlengd worden.

- U heeft eigendom met uw ex-partner (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijke ex-partner) en deze ex-partner verhuist niet mee.
Het gaat hier over een woning of bouwgrond in volledig volle eigendom, volledig in vruchtgebruik, met een volledig recht van erfpacht, met een volledig recht van opstal.
1jaar na toewijzing van een woongelegenheid moet u uw aandeel vervreemd hebben. Om billijkheidsredenen kan deze termijn verlengd worden.

De eigendomsvoorwaarde geldt niet als de woning in Vlaanderen ligt en:

- u het beheer over uw woning hebt verloren ten gevolge van een collectieve schuldenregeling.
- u er woont en de woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is. U moet zich dan binnen de twee maanden inschrijven.
- u gehandicapt bent en uw woning onaangepast is.
- uw woning in een ruimtelijke bestemmingszone ligt waar wonen niet toegelaten is.
- u het beheer verloren bent ten gevolge van een faillietverklaring.
1 jaar na toewijzing van een woongelegenheid moet u uw aandeel vervreemd hebben. Om billijkheidsredenen kan deze termijn verlengd worden.

 

4. De taalverplichtingsvoorwaarde

U moet 1 jaar nadat u huurder bent geworden basis Nederlands kunnen (niveau A1), tenzij u vrijgesteld bent (bijvoorbeeld omwille van medische redenen).

Kan u nog geen basis Nederlands? U kan gratis Nederlands leren.
Neem contact op met een van de contactpunten.
Zij geven u informatie en helpen u om een school of cursus te vinden.

Contactpunt Geel en Herentals
Algemeen telefoonnummer: 014 42 06 69


Contactpunt Kasterlee
Renier Sniedersstraat 62-64, 2300 Turnhout
Consulent: Abdelaziz Ifrassen Ifrassen
open: maandag 09:00 - 11:00 en 13:30 - 16:00 uur
dinsdag 13:30 - 16:00 en 16:30 - 19:00 uur
donderdag 09:00 - 11:30  uur

 

Lees verder (3/3)

© 2010 Alle rechten voorbehouden - Geelse Huisvesting Site by Go4it Media Group