Geelse Huisvesting wil een kwalitatief aanbod realiseren van betaalbare huur woongelegenheden in een leefbare woonomgeving. Zij staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij alle klanten kunnen rekenen op een correcte en klantvriendelijke benadering.

Geelse Huisvesting
"de Ooievaarsnest" Kameinestraat 3
2440 Geel
tel 014 58 01 55
fax 014 58 11 18
Contacteer ons

Openingsuren

Actualisatie

Wettelijk moet een huisvestingsmaatschappij elke 2 jaar alle kandidatendossiers terug actualiseren. Dit wil zeggen dat alle kandidaten een brief krijgen die ze binnen een bepaalde termijn moeten invullen en terug bezorgen. Zo kunnen wij alle dossiers terug nakijken en in orde brengen.

Deze actualisatie gebeurt in de oneven jaren.
 
Opgelet als u deze papieren niet of te laat bezorgt, wordt u geschrapt van de wachtlijst!

Wat als ik verhuis / een correspondentieadres wil?

Het is zeer belangrijk dat Geelse Huisvesting steeds uw juiste adres heeft. Als GH dit niet heeft, kan het zijn dat wij u niet kunnen bereiken als er een woning vrij komt of dat u geschrapt wordt van de wachtlijst.

GH stuurt de post naar het adres waar u officieel woont. Als u verhuist, moet u dit binnen de maand schriftelijk en ondertekend melden.

Als u wilt dat GH de post naar een ander adres stuurt, moet u dit schriftelijk melden. GH blijft de post dan naar dit andere adres sturen tot u dit later schriftelijk terug wijzigt.

 

Referentiehuurder / toekomstige hoofdhuurder

Wanneer u zich inschrijft met andere meerderjarige personen, geef dan duidelijk aan wie de toekomstige hoofdhuurder (of referentiehuurder) zal worden.


Deze hoofdhuurder is samen met

 • de persoon waarmee hij getrouwd is;
 • de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont;
 • de feitelijke partner die het oorspronkelijke contract mee ondertekende;
 • de feitelijke partner die het oorspronkelijke contract niet mee ondertekende maar een jaar bij hem gewoond heeft en een verklaring als partner ondertekende

de enige persoon die steeds het recht heeft om te blijven wonen.
Zij zijn samen de enige hoofdhuurders.

Dat wil zeggen dat als zij overlijden of verhuizen, de overblijvende bewoners (bijvoorbeeld, hun minderjarige/meerderjarige kinderen, hun broers of zussen, hun ouders of schoonouders, ...) de woning moeten verlaten.

 

Ik wil een vriend(in) mee inschrijven

Indien u graag iemand anders mee inschrijft in uw dossier moet hij/zij ook aan alle voorwaarden voldoen.

U kan deze voorwaarden nalezen bij Wanneer kom ik in aanmerking voor een sociale woning?.

Als u een partner mee inschrijft, heeft hij evenveel rechten op de toekomstige woongelegenheid als u.

 

Wilt u niet langer samen een sociale woongelegenheid huren?

Dan volgt Geelse Huisvesting de volgende procedure:

 • Eén van beiden moet afstand doen van zijn/haar inschrijvingsnummer

 • Als één van beiden de inschrijving wil behouden, blijft het inschrijvingsnummer behouden door deze persoon.

 • Als u allebei de inschrijving wil behouden, wordt het oorspronkelijk inschrijvingsnummer aan de hoofdhuurder gegeven.

  • Als partner kan u apart ingeschreven worden op datum van de oorspronkelijke inschrijving.

  • Als verwant (zoon/dochter, broer/zus, kennis, ...) gebeurt de nieuwe inschrijving op datum van afstand kandidatendossier.

 

Ik wil de keuze van de woningen wijzigen

Als u na de inschrijving uw keuzes wil veranderen, kan dat altijd.
Het beste is dat u hiervoor langs komt tijdens de openingsuren.
Uw keuzes worden steeds aangepast op datum van uw inschrijving.

pdf

Formulier aanpassing keuzes (172.98 KB)

Ik wil niet langer ingeschreven zijn

Indien u niet langer op de wachtlijst wenst te staan, moet u dit schriftelijk bevestigen.

© 2010 Alle rechten voorbehouden - Geelse Huisvesting Site by Go4it Media Group