Geelse Huisvesting wil een kwalitatief aanbod realiseren van betaalbare huur woongelegenheden in een leefbare woonomgeving. Zij staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij alle klanten kunnen rekenen op een correcte en klantvriendelijke benadering.

Geelse Huisvesting
"de Ooievaarsnest" Kameinestraat 3
2440 Geel
tel 014 58 01 55
fax 014 58 11 18
Contacteer ons

Openingsuren

Garages

1.  Wat moet ik doen als ik een garage wil huren?

U kan zich inschrijven op de wachtlijst voor het huren van een garage of staanplaats.

Om zich in te schrijven kan u:

 • Langskomen tijdens de openingsuren van het loket.
 • Bellen naar de dienst verhuring om een inschrijvingsformulier te bekomen (014 580155)
 • Een inschrijvingsbewijs afprinten, invullen, ondertekenen en aan ons terugbezorgen.
  (alleen de pagina van de gewenste gemeente is voldoende)

Als er een garage vrijkomt, zal de 1ste op de wachtlijst gecontacteerd worden.

Volgende kandidaten komen steeds onderaan de wachtlijst:

 • Kandidaten die al een garage in de wijk huren.
 • Kandidaten die huurachterstal hebben op het moment dat een garage vrijkomt.
 • Kandidaten die een garage vragen in een wijk waar ze niet wonen.
 • Kandidaten die eigenaar zijn van een woongelegenheid.

2. Wat moet ik doen als ik mijn garage wens op te zeggen?

 • U vult het opzegformulier in, dat u terugvindt in uw Gele Kaft rubriek 11 (opzegformulier zittende huurder en dan specifiek "garage" aanduiden), of
 • U klikt op deze link en drukt het document af.

Bezorg het document ingevuld en ondertekend terug aan Geelse Huisvesting.

De opzegperiode gaat in op de 1ste dag van de volgende maand en eindigt op de laatste dag van die maand.

Op het einde van de opzegperiode wordt er een afspraak gemaakt om de sleutels terug te geven (plaatsbeschrijving UIT). Als u niet aanwezig kan zijn op deze afspraak, gelieve ons tijdig te verwittigen.

 

Huurbetaling

© 2010 Alle rechten voorbehouden - Geelse Huisvesting Site by Go4it Media Group