Geelse Huisvesting wil een kwalitatief aanbod realiseren van betaalbare huur woongelegenheden in een leefbare woonomgeving. Zij staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij alle klanten kunnen rekenen op een correcte en klantvriendelijke benadering.

Geelse Huisvesting
"de Ooievaarsnest" Kameinestraat 3
2440 Geel
tel 014 58 01 55
fax 014 58 11 18
Contacteer ons

Openingsuren

Huurprijs (2/2)

3. Wanneer mag Geelse Huisvesting de huur opnieuw berekenen?

 1. Elk jaar wordt in december de nieuwe huur berekend voor het volgende jaar.
  Als u iets moet bezorgen, krijgt u een brief.
 2. Als één van de huurders wiens inkomen meegeteld werd, de woning verlaat, opzeg doet of sterft.
  Bezorg ons een opzegbrief van de persoon die de woning zal verlaten of een bewijs van overlijden van de persoon die gestorven is.
 3. Als het inkomen van een gezin de laatste 3 maanden met 20% is gedaald ten opzichte van het inkomen van het jaar waarin de huur berekend werd.
  Bezorg ons van álle gezinsleden een bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden.
  Bijvoorbeeld: loonfiches, leefloon, ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering,...
 4. Als één van de gezinsleden met pensioen gaat.
  Bezorg ons een bewijs van het eerste pensioen dat deze persoon ontvangen heeft.
  Indien er nog andere gezinsleden een inkomen genieten, moet u voor deze inwoners een bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden bezorgen.
 5. Wanneer een meerderjarig persoon komt bijwonen.
  Als de bijwoning goedgekeurd werd, wordt ook het inkomen van deze persoon meegeteld om de huurprijs te berekenen.
  Wanneer het om een tijdelijke bijwoonst gaat, zal het inkomen van de bijwoner niet worden meegeteld voor de huurprijsberekening. Wel zal hij/zij moeten bijdragen in de huurlasten.
 6. Als de waarde van uw woongelegenheid met 5% gedaald is of met 10% gestegen is.
  In dit geval mag ook de huurprijs opnieuw berekend worden.
 7. Bij de geboorte van een kind.
  Als in uw gezin een kind geboren wordt of als één van uw kinderen bij u ten laste komt, moet u hiervan een bewijs bezorgen. Vanaf 1 januari van het volgende jaar kan hiermee rekening gehouden worden. U kan een korting krijgen van €19 op de huurprijs (2020).
 8. Wanneer één van de inwoners voor minstens invalide verklaard wordt.
  Als één van de inwoners invalide verklaard wordt, moet u hiervan een bewijs bezorgen. Vanaf 1 januari van het volgende jaar kan hiermee rekening gehouden worden. U kan een korting krijgen van €19 op de huurprijs (2020).

Verhuizen

© 2010 Alle rechten voorbehouden - Geelse Huisvesting Site by Go4it Media Group