Geelse Huisvesting wil een kwalitatief aanbod realiseren van betaalbare huur woongelegenheden in een leefbare woonomgeving. Zij staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij alle klanten kunnen rekenen op een correcte en klantvriendelijke benadering.

Geelse Huisvesting
"de Ooievaarsnest" Kameinestraat 3
2440 Geel
tel 014 58 01 55
fax 014 58 11 18
Contacteer ons

Openingsuren

Vacatures

Geïnteresseerd in een van deze functies?
Stuur je CV en sollicitatiebrief naar an.lambrechts@geelsehuisvesting.be 

Spontaan solliciteren

Bij Geelse huisvesting kan u spontaan solliciteren.  Hiervoor stuurt u een motivatiebrief en CV naar de personeelsadministratie tav  An Lambrechts, Kameinestraat 3 , 2440 Geel of an.lambrechts@geelsehuisvesting.be

Elke schriftelijke sollicitatie krijgt binnen de maand een schriftelijk antwoord. 
Alle sollicitatiebrieven worden gedurende een periode van maximum zes maanden bewaard.

Wat is uw voordeel bij spontane sollicitatie?

1. Voor elke openstaande vacature waarvoor geen interne medewerker werd weerhouden, wordt de vacature extern kenbaar gemaakt aan mogelijke kandidaten die niet werkzaam zijn binnen de organisatie door het raadplegen van de werfreserve,  het raadplegen van de spontane sollicitaties, een bekendmaking via onze eigen website, via de wis computer van VDAB, via sociaal netwerksites als Linkedin,.

2. In geval van (vervangings)contracten met een bepaalde duur van minder dan 3 maanden worden de kandidaten die spontaan solliciteerden als volgt bekeken :

  • Een interne selectiecommissie gaat na of de CV’s en motivatie in overeenstemming zijn met het functieprofiel.  De sollicitant wordt uitgenodigd voor een selectieproef.
  • Het verslag van deze selectieproef met voorstel tot aanwerving, wordt gemaakt door het betrokken diensthoofd of directeur.  
  • Het directiecomité neemt op basis van het advies van de interne selectiecommissie de eindbeslissing tot aanwerving. 
  • De kandidaten worden binnen de vijf werkdagen na de aanstelling door het directiecomité, door het  betrokken diensthoofd en/of de directie op de hoogte gesteld van de resultaten.
© 2010 Alle rechten voorbehouden - Geelse Huisvesting Site by Go4it Media Group