Geelse Huisvesting wil een kwalitatief aanbod realiseren van betaalbare huur woongelegenheden in een leefbare woonomgeving. Zij staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij alle klanten kunnen rekenen op een correcte en klantvriendelijke benadering.

Geelse Huisvesting
"de Ooievaarsnest" Kameinestraat 3
2440 Geel
tel 014 58 01 55
fax 014 58 11 18
Contacteer ons

Openingsuren

Nieuwe wetgeving voor de huurders

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning huurt. Geelse Huisvesting somt voor jou de belangrijkste veranderingen op.

Opsplitsing tussen huurders en bijwoners

Vanaf 1 januari 2020 maken we een onderscheid tussen huurders en bijwoners. 

Wie is huurder?

De volgende personen beschouwen we als huurders:

  • de persoon die zich opgaf als referentiehuurder
  • en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning woont. Deze persoon moet ook aan enkele voorwaarden voldoen.

Let op: als je een feitelijke partner hebt die pas na de start van het huurcontract is komen inwonen, dan wordt hij/zij met de nieuwe wetgeving pas huurder na één jaar bijwonen. De persoon kan pas huurder worden als jullie op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen jullie niet, dan zal jouw feitelijke partner de huurwoning moeten verlaten.

Wie is bijwoner?

Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, zijn bijwoners. Bijwoners hebben geen rechten of plichten, moeten geen huurovereenkomst tekenen en moeten niet voldoen aan voorwaarden om in jouw woning te verblijven. Bijwoners die veel of regelmatig bij jou inwonen tellen in sommige gevallen wel mee voor je huurprijs.

Einde huurovereenkomst bij overlijden

Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huurovereenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt op het einde van de tweede maand na het overlijden. Blijven er nog bijwoners achter, dan mogen zij nog minstens zes maanden en misschien langer, de woning blijven bewonen. Zij moeten dan wel een nieuwe overeenkomst afsluiten met Geelse Huisvesting.

Jouw huurovereenkomst

Huurovereenkomsten zullen vanaf 1 januari 2020 korter en eenvoudiger zijn. Nieuwe huurders krijgen daar een document bij dat extra uitleg geeft over alle rechten en plichten. Ook jij kan dit document raadplegen. Je kan altijd de laatste versie opvragen bij Geelse Huisvesting.

Nieuwe huurprijsberekening 

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning. De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de huurprijsberekening. We informeren je hierover in een aparte brief, die we samen met jouw huurprijsberekening bezorgen.
Op deze pagina kan je de voornaamste punten al nalezen.

Heb je een woning of bouwgrond?

Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in het buitenland. 

Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendomsvoorwaarden strenger. Zo mag je vanaf dan ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Je mag ook niet het vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik geeft, voldoe je niet langer. 

Ben je op 1 januari 2020 huurder maar voldoe je niet aan deze nieuwe, verstrengde eigendomsvoorwaarde? Dan geldt er een uitzondering. Je hoeft dan geen actie te ondernemen.


© 2010 Alle rechten voorbehouden - Geelse Huisvesting Site by Go4it Media Group